Cursus Ergometrie Expert

Cursus Ergometrie ExpertDe tweedaagse cursus Ergometrie Expert is het vervolg op de cursus Ergometrie Basis. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op ergometriemethodieken binnen hart- en longfunctie afdelingen, sportmedische toepassingen en in de bedrijfsgeneeskunde. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig en op een veilige manier ergometrisch onderzoek uit te voeren, heeft u kennis over stopcriteria’s en bent u in staat om uitkomsten van een inspanningsonderzoek op de juiste manier te interpreteren.

Beide dagen staan naast lezingen in het teken van practica. De verschillende testen die uitgevoerd worden, zijn: Åstrandtest, maximaal test loopband incl. ergo-spirometrie, maximaal test fietsergometer en een arm-ergometrie test.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsartsen, sportartsen functielaboranten, (bedrijfs-) verpleegkundigen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, doktersassistenten en praktijkondersteuners die zich bezighouden met ergometrie-onderzoek en hun kennis daarover willen verdiepen. Basiskennis over ergometrie én ECG interpretatie zijn voor deze cursus noodzakelijk. Als u niet over deze kennis beschikt, zijn de cursussen Ergometrie Basis en ECG Interpretatie hierop de juiste voorbereiding.

Meer informatie en inschrijven?

De cursus vindt plaats in Groningen en omvat twee hele dagen. Naast theorie worden tevens practica afgenomen. U wordt geacht actief aan deze practica deel te nemen mits uw gezondheid dit toelaat. De cursus wordt op een vaste datum en locatie door ons aangeboden (uiteraard kunnen wij deze cursus ook bij u in huis geven). Aangezien de Corona maatregelen nog steeds gelden, houden wij tijdens de cursus 1,5 meter afstand en worden tijdens het practicum persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Het deelnemersaantal hebben wij op een maximum van 9 personen gezet.

Datum n.t.b. | Groningen | € 781 per persoon | Programma Cursus Ergometrie Expert

Inschrijven voor deze cursus?

Klik hier

Liever vrijblijvend meer informatie?

Mail direct

USP’s

⊕ Geaccrediteerd met 12 punten voor bedrijfs- en verzekeringsartsen  bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ID 350262)

⊕ Geaccrediteerd met 13 punten voor fysiotherapeuten door het Keurmerk Fysiotherapie (ID 314203)

⊕ Goede mix van theorie en praktijk. Er worden testen uitgevoerd op de fietsergometer, loopband en armergometer.

⊕ De dagen zijn volledig verzorgd inclusief lunches én diner op dag één. U ontvangt een map met handouts, artikelen, protocollenboekje, schrijfblok en pen.

⊕ Ervaren, kundige sprekers en trainers met een passie voor hun vakgebied.

Ervaringen Cursus Ergometrie Expert

“De cursus was leerzaam en interessant voor mij. Praktijkgericht en goede sprekers.”

“Prima, vlot gegeven cursus, informatief, prima opfrisser.”

“De cursus is goed qua inhoud. De lezing van de longarts is zeer interessant.”